Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów miedzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF)

Wiadomości

Konferencja prasowa dot. defibrylatorów

Samorząd województwa pomorskiego kupił do wszystkich swoich 51 pojazdów przenośne defibrylatory AED, dzięki którym będzie można pomóc podróżnym z nagłym zatrzymaniem krążenia. W obchodzonym 13.10.2017r. Dniu Ratownictwa Medycznego, w pociągu relacji Malbork – Gdynia, w którym zamontowany został defibrylator, przeprowadzono pokaz akcji ratunkowej. Uczestniczyli w nim marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski.

Zakup 51 sztuk defibrylatorów wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz nagraniem filmu instruktażowego – Zadanie dodatkowe

Aneksem nr 8 z dnia 2 listopada 2016r. do umowy nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/23 wprowadzono dodatkowe zadanie w ramach projektu KIK-23 o nazwie „Zakup i montaż 51 sztuk defibrylatorów wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz nagraniem filmu instruktażowego".

Modernizacja Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego – Zadanie dodatkowe

Aneksem nr 7 z dnia 2 grudnia 2015r. do umowy nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/23 wprowadzono dodatkowe zadanie w ramach projektu KIK-23 o nazwie „Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT)".