Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów miedzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF)

Wiadomości

Konkurs „Bezpiecznie jak w Szwajcarii”

Samorząd województwa pomorskiego, przy współpracy z Miastem Malbork serdecznie zapraszają dzieci z powiatów: malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego oraz grudziądzkiego do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Bezpiecznie jak w Szwajcarii". Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Konferencja prasowa dot. defibrylatorów

Samorząd województwa pomorskiego kupił do wszystkich swoich 51 pojazdów przenośne defibrylatory AED, dzięki którym będzie można pomóc podróżnym z nagłym zatrzymaniem krążenia. W obchodzonym 13.10.2017r. Dniu Ratownictwa Medycznego, w pociągu relacji Malbork – Gdynia, w którym zamontowany został defibrylator, przeprowadzono pokaz akcji ratunkowej. Uczestniczyli w nim marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski.

Zakup 51 sztuk defibrylatorów wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz nagraniem filmu instruktażowego – Zadanie dodatkowe

Aneksem nr 8 z dnia 2 listopada 2016r. do umowy nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/23 wprowadzono dodatkowe zadanie w ramach projektu KIK-23 o nazwie „Zakup i montaż 51 sztuk defibrylatorów wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz nagraniem filmu instruktażowego".