Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów miedzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF)

Wiadomości


Kolejowe święto w Malborku

W sobotę 20 maja odbył się uroczysty Festyn Promujący Projekt Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Gospodarze imprezy, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Urząd Miasta Malborka powitali gości mocą atrakcji.

Znamy już laureatów konkursu plastycznego „Bezpiecznie jak w Szwajcarii"!

16 maja wyłoniono laureatów konkursu „Bezpiecznie jak w Szwajcarii", którego przedmiotem było przygotowanie pracy plastycznej, nawiązującej do bezpieczeństwa na kolei w kontekście efektów projektu zrealizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.