Konferencja otwierająca realizację projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

$image_alt
UMWP

W dn. 14.06.2012r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, KIK/23 pod nazwą „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork – Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego".

Na uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu z udziałem marszałka Mieczysława Struka, członka zarządu Ryszarda Świlskiego oraz Dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Pani Anny Siejda, przybyli również przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Pan Dyrektor Heinz Kaufmann, oraz przedstawiciele innych instytucji i urzędów tj. PKP, PKM, przewoźników kolejowych oraz przedstawiciele mediów. 

Informacja o konferencji z okazji podpisaniu Umowy ws. Realizacji Projektu, oraz o źródłach jego finansowania została umieszczona na stronie internetowej urzędu, na portalach wybrzeże24.pl, oraz malbork.naszemiasto.pl. Informacja o wydarzeniu ukazała się ponadto w Panoramie Gdańskiej (TVP INFO), oraz w dzienniku Polska Dziennik Bałtycki. Poinformował o tym również specjalistyczny serwis „Rynek Kolejowy".

view szablon artykułu