Modernizacja Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego – Zadanie dodatkowe

Pociąg
fot. UMWP

Aneksem nr 7 z dnia 2 grudnia 2015r. do umowy nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/23 wprowadzono dodatkowe zadanie w ramach projektu KIK-23 o nazwie „Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT)".

 

Celem wprowadzenia zadania dodatkowego była poprawa bezpieczeństwa i warunków podróżowania mieszkańców, a także lepsze dowiązanie transportowe mieszkańców obszaru będącego w zasięgu linii Malbork-Grudziądz do lotniska i portów.

W dniu 29 stycznia 2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podpisał umowę z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki" Spółka Akcyjna na modernizację elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT).
Całkowity koszt zadania: 8 954 400,00 zł brutto
Wysokość dofinansowania: 85%  

Modernizacja pojazdu polegała miedzy innymi na:

  • dostosowanie taboru do obsługi osób niepełnosprawnych,
  • zamontowanie nowej kabiny WC z zamkniętym system obiegu i dostosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych,
  • zabudowanie systemu informacji audio-wizualnej,
  • zamontowanie tablic kierunkowych LED zewnętrznych,
  • zamontowanie tablic wewnętrznych LCD z bieżącą informacją o trasie i lokalizacji pociągu,
  • zabudowanie w kabinie maszynisty sygnalizacji zamkniętych drzwi automatycznych w pojeździe ze wskazaniem na sygnalizatorze, które drzwi są otwarte;.
  • zamontowanie w przedziałach pasażerskich i służbowych nowych, wysokich siedzeń ergonomicznych z podłokietnikami z wysoką odpornością na uszkodzenie (dewastację);
  • zamontowanie układu pomiarowego zużycia energii elektrycznej
  • zabudowanie w jednostce nowoczesnego systemu drzwi dwuskrzydłowych odskokowo-przesuwnych z napędem elektrycznym
  • modernizacja kabiny maszynisty poprzez przesunięcie tylnej ściany kabiny maszynisty w kierunku tyłu pojazdu, kubatura kabiny powinna zapewniać swobodne przemieszczanie się kierownika pociągu za fotelem maszynisty w trakcie jazdy pociągu.

Przeprowadzenie modernizacji pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa i warunków podróżowania pasażerów, poprawę warunków pracy maszynisty, obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz obniżenie awaryjności pojazdu (głównie w okresie zimowym).

 

view szablon artykułu