Przetarg na dostawę zespołow trakcyjnych powtórzony

$image_alt

Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 41.574.000 zł. brutto na realizację zadania pn. dostawa 4 spalinowych zespołów trakcyjnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dostawy wpłynęły dwie oferty:
1. firmy NEWAG S.A. – na kwotę 48.648.960,00 zł brutto,
2. firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na kwotę 45.756.000,00 zł brutto.
 
Termin otwarcia ofert był trzykrotnie przesuwany, a wynikało to ze składanych przez potencjalnych wykonawców pytań, na które zamawiający udzielał odpowiedzi, tak, aby wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.
 
W związku z ofertami przewyższającymi kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone raz jeszcze.
 
Zmienił się również termin dostawy z 10 lipca 2014 roku na 19 maja 2015 roku Wynika to z zawartych w umowie z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie warunków współfinansowania projektu i związanych z tym możliwościami finansowymi zamawiającego. Harmonogram dostaw przewiduje dostawy pojazdów na dzień 19 maja 2015 roku.
view szablon artykułu