Relacja z konferencji podsumowującej dotychczasową realizację projektu

$image_alt
UMWP

Relacja z konferencji podsumowującej dotychczasową realizację projektu „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy".

W dniu 3 września 2015 r. w Malborku odbyła się konferencja, mająca na celu podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy".

W konferencji udział wzięli m.in. Pani Zuzanna Kucińska przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Panie Joanna Tańska oraz Agnieszka Czarnecka z Ministerstwa Finansów, Senator Leszek Czarnobaj w towarzystwie Radnego Województwa Pomorskiego Pana Piotra Widza, Poseł na Sejm RP Pan Jan Kulas, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Pan Ryszard Świlski, przedstawicielka województwa kujawsko-pomorskiego, Pani Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego Magdalena Mike-Gęsicka oraz Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Pan Roland Python wraz z Koordynatorem Obszaru Infrastruktura i Środowisko Panią Sylwią Słomiak i przedstawicielkami Centrum Projektów Polska Cyfrowa Panią Ewą Wnukowską oraz Moniką Muranowicz-Zagawą. Swoją obecnością zaszczycili nas również znamienici samorządowcy: Wójt Gminy Sadlinki Pani Elżbieta Krajewska, Wójt Gminy Gardeja Pan Kazimierz Kwiatkowski, Wójt Gminy Ryjewo Pan Sławomir Słupczyński, Starosta Powiatu Malborskiego Pan Mirosław Jan Czapla, Sekretarz Gminy Malbork Pan Wojciecha Łukasiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta Malborka Pan Jan Tadeusz Wilk, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Pan Leszek Tabor, Wójt Gminy Grudziądz Pan Andrzej Rodziewicz, Wicestarosta grudziądzki Pan Marek Szczepanowski, Wiceburmistrz Kwidzyna Pan Roman Bera, Starosta kwidzyński Pan Jerzy Godzik, Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka oraz przedstawiciele branży kolejowej: PESA Bydgoszcz S.A., GROWAG Sp. z o.o., KZU Sp. z o.o., PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., PKP PLK S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP Intercity oraz Arriva RP Sp. z o.o.

                Wydarzenia rozpoczęła konferencja prasowa na dworcu kolejowym w Malborku, gdzie zebranych powitał Marszałek Ryszard Świlski. Następnie zebrani zostali zaproszeni do zakupionego w ramach projektu składu, którym udali się w ramach przejazdu inauguracyjnego w podróż do Kwidzyna. Goście szczególnie chwalili wysoki standard pojazdu, komfort podróży oraz dostęp do wi-fi i możliwość korzystania z gniazdek elektrycznych.

                O godzinie 14.00, w Ośrodku Konferencyjnym Karwan, rozpoczęła się sesja plenarna, której moderatorem był Pan Krzysztof Czopek, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zebranych gości powitał ponownie Marszałek Świlski, jeszcze raz podkreślając zaangażowanie Samorządu Województwa w rozwój publicznego transportu zbiorowego nie tylko na terenie aglomeracji trójmiejskiej, ale również, lub może nawet                                   w szczególności, poza nią. Następnie o zabranie głosu poproszono Pana Rolanda Pythona, Dyrektora Biura SPPW, który w krótkich słowach przedstawił rolę Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w realizowaniu nowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Przechodząc do meritum konferencji, o planach rewitalizacji linii kolejowej nr 207 opowiedział Pan Sławomir Wołkowski, natomiast jej osadzenie w kontekście historycznym nakreślił  Pan Leszek Lewiński, obaj znamienici prelegenci reprezentowali spółkę PKP PLK. Szczegółową charakterystykę naszego projektu KIK/23 przedstawił – w części dotyczącej zakupu taboru – Pan Tomasz Iżycki-Herman, kierownik Referatu Transportu Departamentu Infrastruktury UMWP, a w części dotyczącej inwestycji drogowych – Pan Tomasz Miller, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.  W zagadnienia związane z budową nowego transportowego węzła integracyjnego w Kwidzynie wprowadził nas następnie Pan Jakub Kołodziejczyk z tamtejszego Urzędu Miejskiego, a sesję plenarną zakończyło wystąpienie przedstawiciela PESA Bydgoszcz S.A., Pan Jacek Tomasik, który zaprezentował najnowsze rozwiązania technologiczne pojazdów PESA.

view szablon artykułu