Zakup 51 sztuk defibrylatorów wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz nagraniem filmu instruktażowego – Zadanie dodatkowe

Defibrylator
fot. UMWP

Aneksem nr 8 z dnia 2 listopada 2016r. do umowy nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/23 wprowadzono dodatkowe zadanie w ramach projektu KIK-23 o nazwie „Zakup i montaż 51 sztuk defibrylatorów wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz nagraniem filmu instruktażowego".

Wprowadzenie przedmiotowego działania dodatkowego wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących poprzez zapewnienie im dostępu do urządzeń ratujących życie.  Wczesne użycie defibrylatora powoduje znaczne zwiększenie wskaźnika przeżyć. Jeżeli defibrylacja wykonana zostanie w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta nawet do 75 %.

Całkowity koszt zadania: 324 809,16 zł brutto
Wartość dofinansowania: 85 %

view szablon artykułu