Kolejowe święto w Malborku

W sobotę 20 maja odbył się uroczysty Festyn Promujący Projekt Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Gospodarze imprezy, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Urząd Miasta Malborka powitali gości mocą atrakcji.

Znamy już laureatów konkursu plastycznego „Bezpiecznie jak w Szwajcarii"!

16 maja wyłoniono laureatów konkursu „Bezpiecznie jak w Szwajcarii", którego przedmiotem było przygotowanie pracy plastycznej, nawiązującej do bezpieczeństwa na kolei w kontekście efektów projektu zrealizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Rodzinnie o bezpieczeństwie w Malborku

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wraz z Burmistrzem Malborka Markiem Charzewskim zapraszają na uroczysty festyn wieńczący Projekt „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych, do obsługi kolejowego odcinka Malbork – Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego", współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Konkurs „Bezpiecznie jak w Szwajcarii”

Samorząd województwa pomorskiego, przy współpracy z Miastem Malbork serdecznie zapraszają dzieci z powiatów: malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego oraz grudziądzkiego do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Bezpiecznie jak w Szwajcarii". Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.